Καλώς Ήλθατε στην σελίδα του ΠΜΣ - ΟΣΥΛ

Καλώς Ήλθατε στην σελίδα του ΔΠΜΣ - ΟΣΥΛ

 

 

Υποψήφιοι για το ΟΣΥΛ 2017-2018

 

Όλοι οι υποψήφιοι για το ΟΣΥΛ 2017-2018 παρακαλούνται να υποβάλουν

την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017.  

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα

"Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018"

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΣΥΛ δεν καταβάλλουν δίδακτρα

 

Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,

λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο

"Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)"

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Δ. Νικολό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, 

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

τηλ. : 2610-996929,  e-mail : nikolosd@ceid.upatras.gr

 

β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl

 

γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, 

Τηλ.: 2610-996940, FAX: 2610-993469, http://www.ceid.upatras.gr

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται: α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος: κ. Δ. Νικολό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τηλ. : 2610-996929 και FAX : 2610-991909, e-mail : nikolosd@ceid.upatras.gr β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl. γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996940, FAX: 2610-993469, http www . ceid . upatras . gr