Καλώς Ήλθατε στο ΔΠΜΣ - ΟΣΥΛ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ 2020-2021

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως ενσωματωμένα συστήματα, όπως ηλεκτρονικά συστήματα βασισμένα σε µPsDSPsASICsASIPs, συστήματα σε chip (SoC), επαναδιατασσόµενες αρχιτεκτονικές FPGA, multiprocessor SoC (MP-SoC) καθώς και το λογισμικό τους (λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, εφαρμογές, τεχνολογία λογισμικού) για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία με πληθώρα σύγχρονων εφαρμογών. Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» εμβαθύνει στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων, περιλαμβάνοντας θέματα ασφάλειας, χαμηλής κατανάλωσης, αξιοπιστίας και κάθε είδους βελτιστοποίησης με βιομηχανικό ενδιαφέρον. Καλλιεργείται η στενή συνεργασία με τη βιομηχανία.  

 

 

Τα συνεργαζόμενα τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού » το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 αρχίζει στις 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2020. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις:

 

  • 1η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020.
  • 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Στην αναλυτική προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των δύο φάσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ: http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm .  

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 19/7/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 13/9/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται.

 

 Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020.

 Η φοίτηση στο ΟΣΥΛ είναι δωρεάν.

 

 

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη OSYL.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη            

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ

THΛ: 2610-996940-45, FAX: 2610-997310, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

α) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996940,996945, FAX: 2610-993469, https://www.ceid.upatras.gr/

 

β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.

γ) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Βασίλη Παλιουρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,  Τηλ. : 2610-996446, e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.