Καλώς Ήλθατε στην σελίδα του ΠΜΣ - ΟΣΥΛ

 

Τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου αρχίζουν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019! Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως και την 21 Σεπτεμβρίου 2018στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση:

 

         https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

 Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018.

 Η φοίτηση στο ΟΣΥΛ είναι δωρεάν.

 

 

 1.Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίο «Απαραίτητα 

Δικαιολογητικά», ή αναρτημένη στην ιστοσελίδα:

 

http://www.ics.ece.upatras.gr/OSYL/images/Documents/application_form-OSYL.docx

 

2. Aντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωματούχους/πτυχιούχους).

 

3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

 

4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

 

5. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα.

 

6. Αντίγραφο δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).

 

7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

 

8. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.

 

9. Φωτοτυπία ταυτότητας.

 

 

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη OSYL.

 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη            

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

 

α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Βασίλη Παλιουρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών,

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

 

Τηλ. : 2610-996446

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.

 

γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

 

του Πανεπιστημίου Πατρών,

 

Τηλ.: 2610-996940,996945, FAX: 2610-993469,

 

https://www.ceid.upatras.gr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι

 

  •  για το  χειμερινό  εξάμηνο θα πρέπει να δηλώσετε από 1 έως 5 μαθήματα χωρίς περιορισμό στις επιμέρους κατηγορίες (ΥΠΟ-ΕΠΙ)

 

 

 

  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές προηγούμενων ετών δηλώνουν εκ νέου τα μαθήματα που χρωστούν και όσα άλλα επιθυμούν ώστε να ολοκληρωθεί ο αριθμός μαθημάτων που απαιτείται.

 

 

 

 

 

  • Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δηλώνεται ως μάθημα  στο χειμερινό εξάμηνο στο ηλεκτρονικό σύστημα γραμματείας.
  • Όσοι την έχουν ήδη δηλώσει δεν την ξαναδηλώνουν ηλεκτρονικά.

 

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ

 

 

Υποψήφιοι για το ΟΣΥΛ 2018-2019

 

Οι υποψήφιοι για το ΟΣΥΛ 2018-2019 παρακαλούνται να ενημερώνονται για τις

αναγκαίες ενέργειες μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος/προκήρυξης, η οποία επίκειται.

 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΣΥΛ δεν καταβάλλουν δίδακτρα

 

Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,

λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο

"Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)"

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Β. Παλιουρά, Αναπλ. Καθηγητή,

Πανεπιστημίου Πατρών,  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

τηλ. : 2610-996446 e-mail : paliuras@ece.upatras.gr

 

β) στην ιστοσελίδα http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl

 

γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, 

Τηλ.: 2610-996945, FAX: 2610-993469, http://www.ceid.upatras.gr