Καλώς Ήλθατε στο ΔΠΜΣ - ΟΣΥΛ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ 2019-2020

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως ενσωματωμένα συστήματα, όπως ηλεκτρονικά συστήματα βασισμένα σε µPsDSPsASICsASIPs, συστήματα σε chip (SoC), επαναδιατασσόµενες αρχιτεκτονικές FPGA, multiprocessor SoC (MP-SoC) καθώς και το λογισμικό τους (λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, εφαρμογές, τεχνολογία λογισμικού) για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία με πληθώρα σύγχρονων εφαρμογών. Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» εμβαθύνει στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων, περιλαμβάνοντας θέματα ασφάλειας, χαμηλής κατανάλωσης, αξιοπιστίας και κάθε είδους βελτιστοποίησης με βιομηχανικό ενδιαφέρον. Καλλιεργείται η στενή συνεργασία με τη βιομηχανία.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως και την 19 Σεπτεμβρίου 2019στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση:

 

         https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

 Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019.

 Η φοίτηση στο ΟΣΥΛ είναι δωρεάν.

 

 

1.Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίο «Απαραίτητα Δικαιολογητικά» ή εδώ. 

2. Aντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωματούχους/πτυχιούχους). 

3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). 

4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας. 

5. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα. 

6. Αντίγραφο δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν). 

7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

8. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. 

9. Φωτοτυπία ταυτότητας.

 

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη OSYL.

 Δείτε την αναλυτική προκήρυξη            

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

 α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Βασίλη Παλιουρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,  Τηλ. : 2610-996446, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.

 γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996940,996945, FAX: 2610-993469, https://www.ceid.upatras.gr/