Οργάνωση

Οργάνωση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Νικολός Δημήτριος,  Καθηγητής

 

Τηλέφωνο: +30 2610 996 929

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.ceid.upatras.gr/webpages/tca-lab/english/nikolos_en.htm

 

 

 

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

 

Πρόεδρος:

 

Νικολός Δημήτριος,  Καθηγητής

 

Τηλέφωνο: +30 2610 996 929

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.ceid.upatras.gr/webpages/tca-lab/english/nikolos_en.htm

 

 

Μέλη:

 

Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής

 

Τηλέφωνο:  +30 2610 996 932

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/alexiou/

 

Βέργος Χαρίδημος, Καθηγητής

 

Τηλέφωνο:  +30 2610 996 924

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://pc-vlsi18.ceid.upatras.gr/

 

Σκλάβος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τηλέφωνο: +30 2610 996983

E-mail: nsklavos@ceid.upatras.gr
https://scholar.google.com/citations?user=7jBQ7F0AAAAJ&hl=en

 

Θεοδωρίδης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

 

Τηλέφωνο:  +30 2610 996445

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Καθηγητής

 

Τηλέφωνο: +30-2610-996444

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μπίρμπας Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο:  +30-2610-996441

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αντωνακόπουλος Θόδωρος,  Καθηγητής

 

Τηλέφωνο:  +30-2610-996487

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Διδάσκοντες

Αντωνακόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Βέργος Χαρίδημος, Καθηγητής
e-mail: vergos
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Γκούτης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Θεοδωρίδης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Θραμπουλίδης Κλεάνθης,  Καθηγητής

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Καθηγητής
e-mail: odysseas
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Νικολός Δημήτριος,  Καθηγητής

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σπύρος Δενάζης, Αν. Καθηγητής

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παλιουράς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σερπάνος Δημήτρης, Καθηγητής
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σκλάβος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Στουραΐτης Θάνος, Καθηγητής
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται: α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος: κ. Δ. Νικολό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τηλ. : 2610-996929 και FAX : 2610-991909, e-mail : nikolosd@ceid.upatras.gr β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl. γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996940, FAX: 2610-993469, http www . ceid . upatras . gr