Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας για ανανέωση στο εαρινό εξάμηνο για τα ΠΜΣ ΕΤΥ & ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ – ΣΕΣΕ

 

                                         Από τη Γραμματεία

Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΗΥΠ 

 

 

 

 

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υπ’  αριθμ. 17 συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ » (Ο.Σ.Υ.Λ.), στη  συνεδρίαση που έγινε στις  21-12-2017 αποφάσισε:

Οι φοιτητές /τριες του ΟΣΥΛ με ημερομηνία εγγραφής προγενέστερης της 1ης Σεπτεμβρίου 2015, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τις 28-2-2019.

Μετά την άκαρπη παρέλευση αυτής της ημερομηνίας θα διαγράφονται άνευ νέας ειδοποίησης.