Καλώς Ήλθατε στο ΔΠΜΣ - ΟΣΥΛ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κου Βασιλείου ΝΤΙΝΕ με τίτλο Deep Learning Convolutional Neural Network
and Implementation in FPGA, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού - Λογισμικού» (ΟΣΥΛ), θα γίνει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:15 στην Αίθουσα Τομέα ΗΥ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Βασίλης Παλιουράς (επιβλέπων, Αν. Καθηγητής) Οδυσσέας Κουφοπαύλου (μέλος, Καθηγητής) Γεώργιος Θεοδωρίδης (μέλος, Επικ. Καθηγητής)

Vassilis Paliouras

 

Associate Professor

Electrical and Computer Engineering Dept

University of Patras, GR 26500

voice: +302610996446

fax:   +302610997344